Home

A jég olvadáshője

A jég L0 olvadáshője, feltételezve, hogy a hőforrás azonos időtartamok alatt ugyanannyi energiát adott le, az összefüggésből számítható, ahol m a víz tömege, c v a víz fajhője. c ) Töltsünk ismert M v vízértékű kaloriméterbe m 1 tömegű vizet, és határozzuk meg a t 1 egyensúlyi hőmérsékletet A jég olvadáshője nyomáson . A jég és a víz fajlagos térfogatának aránya . Becsüljük meg, mennyivel tolódik el az olvadáspont kis nyomásnövekedés hatására! Megoldás . Alkalmazzuk a Clapeyron-egyenle A jég olvadáshője A folyamat során befektetett teljes hőmennyiség 3=− Ý # k=−0,206905∙(−17833,2)=3689,78 J A folyamat során a keletkező 0 °C-os víz felmelegítésére is energiát kell fordítani, így az olvadáshő a következő módon számolható A jég olvadáshője 340kJ/kg. a, Mennyivel nő a tó vizén úszó,100 kg tömegű jégtábla termikus energiája olvadás közben? ΔE₁= b, Mennyivel csökken közben a környezet termikus energiája? ΔE₂= Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést. 0.. a 2008-as emelt szintű érettségi 10. kísérlete és kifejtése

7.1.6. Jég olvadáshőjének meghatározás

A jég olvadáshője: 334 kJ/kg. Az anyagok fagyáspontja (ha az átalakulás egyensúlyi folyamatban történik) megegyezik az olvadásponttal. FAGYÁSPONT ELTOLÓDÁS (Olvasmány) A légköri nyomásnál nagyobb nyomáson a víz alacsonyabb hőmérsékle-ten fagy meg. Ha a jég felületére igen nagy nyomást gyakorlunk, akko Pl. a jég olvadáshője: 335 kJ/kg = 335000 J/kg Forráshő: 1 kg anyag teljes felforrásához szükséges hőmennyiség. Jele: L f, mértékegysége: J/kg m kg anyag felforrásához szükséges hőmennyiség: Q = L f · m Pl. a víz forráshője: 2260 kJ/kg = 2260000 J/k A jég által felvett energia nem a jég hőmérsékletét növeli, hanem hatására a szilárd jég megolvad, víz lesz belőle. Egy idő után a pohárban 0 ° C -os vizet találunk. Azt a hőmérsékletet, melyen a szilárd anyag megolvad, olvadáspontnak nevezzük A fagyponton a jég olvadáshője r 0 = 333 kJ/kg, ha a jég elolvad, úgy vízként hűthet tovább 0 °C-ról j 2 °C hőmérsékletig (c víz = 4,19 kJ/kg fajhővel), így. Q = m jég ⋅ (r 0 + c víz j 2), Q = m jég ⋅ 333 + m jég ⋅ 4,19 j 2. A szükséges jégmennyiség tehát: m jég = m c (j 1 − j 2) 333 + 4,19 j 2. (Itt ϑ 2.

A jég olvadáshője 333 kJ kg. Megoldás: m = 8 kg L o = 333 kJ kg Q = ? kJ Q = m . L o Q = 8 . 333 Q = 2664 kJ = 2,664 MJ 8 kg tömegű jég teljes felolvadásához 2,664 MJ hőre van szükség. 2.feladat: Számítsd ki, mennyi hőre lesz szükség ahhoz, hogy 20 kilogramm tömegű -8°C-os jég teljesen elolvadjon. A jég fajhője c = 2,1 kJ. Jég fajhője 2090 J/(kg K), a jég fajlagos látens olvadáshője 3,35*10⁵ J/kg és a víz fajhője 4181 J/(kg K). Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést. 0. Középiskola / Fizika. Válasz írása Válaszok 0. GY.I.K..

Termodinamika példák - Jég olvadáshőjének becslése - Fizipedi

A jég olvadáshője nyomáson . A jég és a víz fajlagos térfogatának aránya . Becsüljük meg, mennyivel tolódik el az olvadáspont kis nyomásnövekedés hatására! Végeredmény . Megoldás. Ha a nyomást -ral megnöveljük, akkor a víz forrási hőmérséklete -kal növekszik. Ennek felhasználásával becsüljük meg a víz. 22. Mit jelent az, hogy a jég olvadáshője 340 kJ/kg? 23. Mit nevezünk fagyásnak? 24. Hogyan változik az anyag hőmérséklete illetve belső energiája fagyás során? 25. Mitől függ a fagyás során bekövetkező belső energia-változás? 26. Mit nevezünk párolgásnak? 27. Mitől függ a párolgás sebessége? 28. Mit nevezünk.

Fizika - A jég olvadáshője 340kJ/kg

 1. (A jég olvadáshője 340 kJ/kg.) A, 0,005 kg B, 5 kg C, 200 kg D, 0,2 kg f. Mennyi hőt ad le 100 g 100 °C-os gőz, miközben lecsapódik?(A víz forráshője 2260 kJ/kg.) A, 226 kJ B, 226000 kJ C, 2260 kJ D, 22600 kJ g. Mennyi hőt vesz fel 1 kg -10 °C-os jég, amíg megolvad? (A jég fajhője 2,1 kJ/kg°C, az olvadáshője 340 kJ/kg.
 2. Mekkora a hőfelvétel, miközben a 20 kg 0 °C-os jégből 0 °C-os víz lesz? - Válaszok a kérdésr
 3. felvett teljesítményének átlagosan 25%-a fordítódik a jég melegítésére. Elegendő-e a rács alá egy 1,5 liter űrtartalmú tálat tenni, ha a jégtömb két óra alatt olvad el teljesen? A jég fajhője kg C kJ 2,1 ⋅° cjég =; a jég olvadáshője kg kJ Ljég =335 . Összesen 15 pon
 4. A jég olvadáshője. G) 1 C töltésmennyiség által fejleszthető oxigén térfogata. 1 C töltésmennyiség által fejleszthető hidrogén térfogata. H) Zn│Zn2+║Cu2+│Cu galvánelem elektromotoros ereje (standard elektródokat feltételezve)
 5. A jég viszonylag igen nagy olvadáshője miatt nagy tömegű jég az elolvadásig sok hőt von el környezetétől, másrészt nagy vizek befagyásakor jelentékeny hő válik szabaddá. Az olvadásnál térfogatváltozás következik be, éspedig a legtöbb anyag fajlagos térfogata ( v = 1/ ϱ ) az olvadáskor nő, a fagyásnál csökken.
 6. Tehát a feladat lényege, hogy a rendszer hő energiatartalma a hőmérsékletek kiegyenlítődése során nem változik. Az üdítő hűl, tehát veszít az energiatartalmából a jég felmelegszik, tehát nő az energiatartalma. A melegedés során elolvad, így az olvadáshője is hozzáadódik a közös rendszer energiájához

A jég olvadáshője 330 kJ/kg, a metán égéshője -890 kJ/mol. mjég 3= 0,89 g/cm 3. .8 2 cm = 57 g Qszükséges = 18,8 kJ a metán égése fedezi ezt, azaz n(CH 4) = 0,021 mol égése a tisztaság és hatásfok miatt több kell:. A) A jég olvadáshője, a víz fagyáshője és a jég képződéshője. B) A jég szublimációs hője, a víz fagyáshője és a jég képződéshője. C) A víz képződéshője, a víz fagyáshője és a víz párolgáshője. D) A jég képződéshője, olvadáshője és szublimációs hője A jég olvadáshője , hővezetési tényezője , sűrűsége pedig . Megoldás. A hővezetés alaptörvényét arra használjuk fel, hogy felírjuk egy már létező vastagságú jégrétegen keresztüli hőkivonást, ami egy vastagságú jégréteg megfagyasztásához szükséges

Hőtan Egy kis ismétlés! Buborék fagyása Fagyás Fagyásnak nevezzük azt a halmazállapot-változást, amikor a folyékony anyag megszilárdul. Ez akkor következik be, ha a folyékony anyag hőmérséklete eléri a fagyáspontot. Nézd meg az alábbi érdekes videót a fagyásról! Számold ki a füzetbe! Ólmot akarunk olvasztani. Az ólom olvadáshője 24 kJ/kg. Nekünk most 2 kg. P. 5126. Egy 20 cm belső átmérőjű, 1 m magas, hőszigetelő anyagból készült, csúszós falú, kör keresztmetszetű, függőlegesen álló, alul zárt, felül nyitott cső belseje \(\displaystyle 0\;{}^\circ\)C-os jéggel van tele (A jég fajhője c = 2,093 k J k g ⋅ K , olvadáshője pedig L o = 335 k J k g.) 3. Hányszor több időre van szükség az m tömegű, 20 C o hőmérsékletű víz 100 C o -on történő elforralásához, mint 100 C o -ra való felmelegítéséhez, ha a melegítő teljesítménye mindkét eset- ben azonos 7.1.4. A jég olvadáspontjának nyomásfüggése. Egy nagyobb méretű jéghasábot támasszunk fel a két végén, vízszintes helyzetben! Vékony acéldrót két végére rögzítsünk egy-egy 10 kg-os súlyt, majd az így megterhelt drótot helyezzük a X.53. ábrán látható módon a jéghasábra Hogyan ismerhetjük meg a természetet? Kérdezzünk! A természet nem tud beszélni, ezért végezzünk megfigyeléseket, kísérleteket! Méréseink eredményei adnak..

A felolvadt jég vízmennyisége 3000 évre fedezné 10 milliós országunk háztartási vízszükségletét. De nem is a térfogat az igazán nagy, hanem az energia, ami ahhoz kell, hogy ezt a jeget megolvassza. A jég fajlagos olvadáshője ugyanis 333,7 kJ/kg. Ami 79,5-szer több, mint a víz fajhője. Azaz annyi energiával amennyivel egy 1. Fizika középszint 1812 írásbeli vizsga 2 / 20 2019. május 20. Név:.. osztály:.... a) 0 °C-os jég legyen benne b) 0 °C-os víz legyen benne c) Mi lesz az edényben, és mekkora hőmérsékletű anyag lesz az edényben, ha 50,3kJ hőt közlünk vele? (A jég fajhője 2,1 J/g°C, a vízé 4,2 J/g°C, a jég olvadáshője 335 J/g)

A jég olvadáshője - YouTub

A jég olvadáshője 334 kJ/kg, tehát a tartály teljes felolvasztásához szükséges energia 300 MJ, azaz 83 kWh. Egy 3.5 kW hőnyereséggel rendelkező lakás épp egy napig hűthető ezzel az energiával közvetlenül, vagy 3-as COP-vel rendelkező hőszivattyúval 3 napig jég pék, jég és tűz dala, jég és föld között, jég veled online, jég angolul, jég németül, jég olvadáshője, jég dupla whiskyvel, jég veled, jégvarázs, a jég, tűz és jég, jég dupla, trónok harca, tűz és víz, balaton jég, trónok harca köny 90%-os tisztaságú metángázt (a maradék nem éghető) kell elégetni, ha a hatásfok 40%? A jég olvadáshője 330 kJ/kg, a metán égéshője -890 kJ/mol. 5. A PB-gáz átlagos moláris tömege 51 g/mol. Mennyi hő fejlődik 1 palacknyi (23 kg) gá

7 - 10 éves gyermek 11 -12 éves gyermek 13 - 15 éves gyermek 16 - 20 évesek ülő foglalkozású felnőtt nehéz munkát végző felnőt

(A jég sűrűsége , olvadáshője , a víz fajhője .) Egy lehetséges megoldás . Az alacsonyabb hőmérsékletre való hűtéshez szükséges jégkockák számának kiszámítása A jég fajhője 2,1 kJ/kg·oC, olvadáshője 335 kJ/kg, a víz és az üdítő fajhője 4,2 kJ/kg· o C, az üdítő sűrűsége 1000 kg/m 3 .) (2005. május) Megoldás Általános Iskolai Oktatási Szakcsoport. 1027 Budapest Fő u. 68. Levélcím: 1371 Budapest Pf. 433. Telefon: 201-8682. - Fax: 201-8682. XVIII. Öveges József. Hőcserét csak a gőz, jég és a keletkezett víz között tételezzenek fel! A víz fajhője , a jég fajhője , a jég olvadáshője , a gőz kondenzációs hője A hő-mérsékletű gőz kondenzációjakor keletkező víz hőmérséklete 100 °C. A jég olvadási hő-mérséklete 6. Kapiláris jelenségek Ľubomír Much Végezze el a következő mérést: Meleg vízbe dobott ismert tömegű jég elolvadása során mérje a hőmérsékletet és ebből becsülje meg, mekkora a jég olvadáshője. Eszközök: víz, vízforraló, üvegedény, jégkockák termoszban, kémcsőfogó, főzőpoharak, hőmérő, digitális mérleg 9

jeget 20 ⁰C-os vízre, ha a jég hőmérséklete 8 perc alatt nőtt 1⁰C-ra. A kályha hőleadása egyenletes és a hőveszteségektől eltekintünk. A jég olvadáshője 333kJ kg, a jég fajhője 2,1 kJ kg ·℃ a víz fajhője 4,2 kJ kg ·℃. 2.3.5. Itt lábaink alatt terjed el, hegyek koszorújával övezve az Alföld rónasága. A. (A jég fajhője 2,1 , a víz és az üdítő fajhője 4,2 , a jég olvadáshője 333,7 .) Az üdítő tömegét vehetjük 30 dkg-nak és a környezettel való hőcserétől tekintsünk el. Tapasztalatból tudjuk, hogy az összes jég el fog olvadni.) (15 pont) IV. KÍSÉRLE

A jég olvadáshője 333 kJ/kg, a jég sűrűsége 920 kg/m3. Miért nem lehet ezt a hatalmas energiamennyiséget hasznosítani? (13 pont) A következő két feladat közül csak az egyiket kell megoldania: 3/A Egy 220 V-ra méretezett merülőforralóra különböző feszültségeket kapcsoltunk A viz esetében ha a fizikai kötés megszakad (hidrogén kötés) a jég megolvad. De ha a kémiai kötés szakad meg (kovalens kötés az oxigén és a hidrogén között) többé nincs viz és nem beszélhetünk olvadásról. Téves a csere. Mikor javitást kértem egy más elnevezésre gondoltam.Nyukadi 2006. december 17., 21:04 (CET Számold ki a jég olvadáshőjét az alábbi adatokból: A kaloriméterben m1=700 g víz van, hőmérséklete t1=36 0C. A kaloriméter hőkapacitása C=100 J/0C. Tégy a kaloriméterbe m 2=90 g, - t2=18 0C hőmérsékletű jeget! A beálló közös hőmérséklet tk=22 0C. A víz fajhője c1=4200 J/(kg 0C) Az egyenleteket összevonva: a jég és a víz tömege egyenlő, a víz és az alumínium fajhőjét a függvénytáblából ismerjük. Az egyenletből így kiszámítható a jég olvadáshője. A függvénytábla szerint: L0= 335 kJ/kg. A kaloriméter az anyagok fajhőjének, olvadáshőjének, forráshőjének stb. mérésére szolgáló eszköz (A jég fajhője 2090 J/(Kg·°C), olvadáshője 334000 J/Kg) Nem lesz jég az edényben, mert teljesen elolvad. Megmarad az 500 g jég, mert a közölt hő csak a jég hőmérsékletét emeli. 250 g jég és 250 g víz lesz az edényben. 300 g jég és 200 g víz lesz az edényben

A jég fajhője 2,01 kj/(kg*k), olvadáshője 335 kj/kg, a víz fajhője 4,187 kj/(kg*k). Mekkora a víz tömege az egyensúlyi állapotban? Jég felmelegítése 0 -ra Víz hűlése 0 -ra: Q j = c j m j (0 T j ) = 10,05 kj Q v = c v m v (T v 0) = 167,6 kj A jég 0 -ra melegítésével a víz T v hőmérsékletre hűthető: A teljes jég. víz fajhője 4200 J/kgK, a jégé 2100 J/kgK, a jég olvadáshője 335000 J/kg. (3 pont) 2. Egy 1000 Hz frekvenciájú hang hangossága 90 phon. a, Mekkora ennek a hangnak az intenzitása? b, Mekkora intenzitású az a hang, amely az előbbinél 10 dB-lel hangosabb? (3 pont) 3 a jég azon a kis felületen, ahol a korcsolyával érintkezik, megolvadjon? A víz sűrűsége 1,0 g cm-3, a jégé pedig 0,9 g cm-3. A víz olvadáshője fus H o = 6,00 kJ mol-1. F32. Mennyi a víz forráspontja egy olyan hegy tetején, ahol a légköri nyomás 0,879 bar? A víz átlagos párolgáshője 40,64 kJ mol-1. F33 A növekvő térfogatú jég igen nagy erő kifejtésére képes. Ez a fagyaprózódás, az egyik leggyakoribb kőzetformáló erő, különösen az olyan éghajlati területeken, ahol gyakran lépi át a fagyáspontot a hőmérséklet, ahol a sziklák repedéseibe kerülő víz megfagyva könnyedén darabolhatja fel a legnagyobb.

Fizika - 7. évfolyam Sulinet Tudásbázi

Video: Vegyipari művelettani alapismeretek Digitális Tankönyvtá

Fizika - állaotváltozások, fajhő, latens olvadáshő

Termodinamika . I.Fizika BSC 2009-2010 II. félév. Zárthelyi dolgozat . 2. 1.) Két különböző minőségű, kétatomos (pl. O. 2. és N. 2) ideális gáz. Fizika közép, 2004 - minta. I. rész. 1. A tavon 12 m/s sebességgel haladó hajón egy labda a hajó haladási irányával megegyező irányban 5 m/s sebességgel gurul

A jég 6 m/s-os kezdősebességgel indul, és 28,3 m megtétele után megáll. Mennyi jég olvad el a súrlódás miatt? (A hőáramlás a környezet felé elhanyagolható) (A jég olvadáshője 80 cal/g és 1 cal = 4,18 J) (A) 47 g (B) 2,7 g (C) 4,7 g (D) 11,2 g 2. Miért látjuk a Holdnak mindig ugyanazt a felét a Földről? Mer A jég nagy olvadáshője miatt (1 kg tömegű jég megolvasztásához kb. annyi hőre van szükség, mint 1 kg víz hőmérsékletének 80 C o-kal történő növeléséhez). 2. Térfogat növekedésekor a felszín domború (például a víznél), csökkenésekor viszont a felszín homorú (pl. a fixírsónál) lesz fagyás során fajhője, párolgáshője, olvadáshője (1. táblázat), valamint a sűrűsége. Fagyáspont 0 °C Forráspont 100 °C Fajhő 4,19 J/g Párolgáshő 2308 J Olvadáshő 335 J/kg 1. táblázat. A víz jellemző termodinamikai tulajdonságai (Felföldy 1981) A víz különböző hőmérsékletéhez tartozó sűrűsége (3 A jég olvadáshője: L = 333,7 J g-1. MEGOLDÁS: Válasz: 3. FELADAT. 3.1.1. Az A illetve B jelű táblázatban található információk alapján jelöld X-szel az A táblázatban, hogy mely mirigyek/képletek választják el az emésztésben résztvevő enzimeket a pirítós szeletben található keményítő emésztéséhez! Ezután a B.

Víz (adatlap) - Wikipédi

(A jég olvadáshője 3,35∙105 J/kg.) 3,8∙1024 db H A televízió képernyőjében elektronok gyorsulnak nyugalmi állapotból 17 kV feszültségkülönbségű helyek között használnak. Ezen anyagok hatására a jég akkor is elolvad, ha a hőmérséklete alacsonyabb, mint 0 °C. a) M agyarázzátok meg, hogy milyen elven alapulva idézik elő ezek az anyagok a jég olvadását! b) H atározzátok meg azt a Q hőmennyiséget, amelyet a jár-dán levő jég felvesz a környezetétől ahhoz, hogy elolvadjon

A jég olvadáshője L o = 340 kJ / kg, a jég sűrűsége 900 kg / m3. 10 pont 4. Feladat Az ábrán látható áramkörben a feszültségforrás feszültsége 24 V, és mindegyik fogyasztó ellenállása 100 Ω. Mekkora erősségű áramot mutatnak az ampermérők, ha A jég olvadáshője 330 kJ/kg. 93/2. Súrlódásmentes, 30°-os lejtő aljára 10 kg tömegű testet helyeztünk. A testet állandó nagyságú, a lejtővel párhuzamos erővel húzzuk fel a lejtőn. A húzóerő nagysága akkora, hogy a test mozgási energiája minden pillanatban a helyzeti energia növekedésének feléve A jég felolvasztásához szükséges hőmennyiséga jég tömegével arányos, az arányossági tényező a kJ/kg egységekben kifejezettolvadáshő (L). Más szilárd testek megolvasztásakor ugyanígy megállapíthatóaz olvadáshő. Példaként a víz fagyás- és olvadáshője 333,7 kJ/kg, forrás-és lecsapódási hője 2256 kJ/kg A jég fajhője 2,01 kJ/(kg·K), olvadáshője 335 kJ/kg, a víz fajhője 4,187 kJ/(kg·K). Egyensúlyban van-e ez a rendszer? (Nem) Mik lesznek a rendszer jellemzői az egyensúlyi állapotban? (Az egyensúlyi hőmérséklet 0 °C, az egyensúly beállta után a víz mennyisége 2,47 kg, a jég mennyisége 0,53 kg.) Gyakorla

A jég olvadáshője megegyezik a víz fagyáshőjével. Az olvadáshő megmutatja, hogy milyen erős a kötés a még szilárd test részecskéi között. A kísérletekben a jég kezdeti hőmérséklete értékéül a hűtőszekrény mélyhűtőjének hőmérsékletét fogadhatjuk el A jég fajhője 2,01 kJ/(kg·K), olvadáshője 335 kJ/kg, a víz fajhője 4,187 kJ/(kg·K). - Egyensúlyban van-e ez a rendszer? (Nem) - Mik lesznek a rendszer jellemzői az egyensúlyi állapotban? (Az egyensúlyi hőmérséklet 0 °C, az egyensúly beállta után a víz mennyisége 2,47 kg, a jég mennyisége 0,53 kg.) 1—6. FELADAT A víz fajhője 4200 J/kg 0C, a jég olvadáshője: 340 kJ/kg. (10 pont) F 2. A napsugárzás környezetbaNapból a Földre érkezrát energiaforrás. A ő energiamennyiség, ami a sugárzásra merőleges 1 m²-es felületre egy másodperc alatt jut, átlagosan 1370 W/m² (ezt nevezzük napállandónak)

Hogyan kell megoldani ezeket a kérdéseket

A jég fajhője 2,1 kJ/kg·oC, olvadáshője 335 kJ/kg, a víz és az üdítő fajhője 4,2 kJ/kg·oC, az üdítő sűrűsége 1000 kg/m3.) Összesen 18 pont írásbeli vizsga 0612 11 / Figyelem A jég fajhője 2,1 kJ/kg·°C, olvadáshője 335 kJ/kg, a víz és az üdítő fajhője 4,2 kJ/kg·°C, az üdítő sűrűsége 1000 kg/m3.) A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania a trihidrát látens olvadáshője nagy (264-289 kJ/kg), így hőcsere folyamatokban Ennek a neve a forró vagy instant jég. Előállítása. Mivel a nátrium-acetát olcsó, ezért a vegyiparból könnyen beszerezhető, laboratóriumokban csak elvétve,. XIII. Fizika Próbaverseny 2007. 8. osztály. 1. Melyik esetben tettem ki hibásan a reláció jelet? A: 60 l > 600 cl B: 0,9 hl = 90 l C: 500 ml > 5 l D: 3,5 dl < 350 cl E: 400 l < 40 000 dl 2. A számítógép nyomtatójával készítettünk egy 21 cm hosszú és 18 cm széles fényképet

Termodinamika - Fázisátalakulások - Fizipedi

) Határozd meg a jég olvadáshőjét a rendelkezésedre álló eszközök, anyagok segítségével! ) A jég olvadáshője: L 0 = 334 kJ/kg. Mi lehet az oka annak, ha az általad kapott érték ettől eltér A jég olvadáshője 3,35 · 10 5 J/kg, azaz ekkora jégtábla megolvasztásához 4,3 · 10 7 J szükséges. Mivel a Nap átlagosan csak 30°-kal jár a horizont felett, ezért a merőleges beeséskor érvényes 600 W/m 2 helyett csak 600 · sin30° = 300 W/m 2 az intenzitás, és ennek is csak 10%-a nyelődik el, a többi visszaverődik Ötletem : vödörbe jég+viz abból autó-fűtőradiátor hűtené a szobát. Valaki légyszi' segítsen kiszámitani, hogy 2 kg jég olvadáshője hány fokkal tudna lehűteni 60 m3 levegőt ? Kösszi A jég sűrűsége 900 kg/m3 , a víz sűrűsége 1000 kg/m3, a víz fajhője 4200 J/kg.C0, a jég olvadáshője 334000 J/kg. A jégkocka térfogata V=a3= 8cm3, a tönege m=ρ.V=0,9 g/cm3.8cm3=7,2 g ennek négyszerese m1=28,8 g 3 pont. Mielőtt betesszük az üdítőbe 0 C0-os lesz. 1 pon ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY . Iskolai forduló Számításos feladatok. Oldd meg az alábbi számításos feladatokat! Hibátlan megoldás esetén a szöveg után látható kis táblázat jobb felső sarkában feltüntetett pontszámot érheted el

I h a kifagyott jég tömege [ I h]=g ? ` az oldat bemérési molalitása * [ ? `]=mol/kg m j bó q x c p / F az oldott anyag moláris tömege ** [ / F]=g/mol I m az oldat tömege I m=30 g - Ù a víz krioszkópos állandója - Ù=1,853 (K∙kg)/mol % L . S a víz hőkapacitása % L . S=4,1813 J/(K∙g) Δ Ù * L . S a víz olvadáshője Δ Ù. Szükséges a jég fajhője, a jég olvadáshője és a víz fajhője. Definiálja a hőkapacitás, a mólhő valamint a fajhő fogalmát! Hőkapacitás: megadja, hogy mennyi hőt kell közölni egy adott rendszerrel ahhoz, hogy hőmérséklete 1 K-el emelkedjen [J*K-1].Mólhő (moláris hőkapacitás): megadja, hogy mennyi hőt kell közölni. Mekkora volt a jég kezdeti hőmérséklete? (A jég sűrűsége 900 kg/m3, fajhője 2100 J/kg.K, olvadáshője 340 000 J/kg. A víz sűrűsége 1000 kg/m3, fajhője 4200 J/kg.K. A sűrűségeket hőmérséklettől függetlennek tekinthetjük.) Hilbert Margit, Szeged. Megoldá apa 4200 J/ kg K , a jég fajhője c gheata 2100 J/ kg K , a jég olvadáshője 334 kJ/kg. 3.Tétel: Hengerek Egy folyadék sűrűségének meghatározására Ágoston és Zamfira a rajzon szereplő felszerelést használja, mely két ismeretlen tömegű hengerből áll 0.3 nm 0.2 nm 0.1nm . 60. o. III.Fizika BSC . Kondenzált anyag . fizika . Zárthelyi dolgozat . II.A . 1.) Egy pontrács primitív cellája az alábbi ábrán látható

Mekkora a hőfelvétel, miközben a 20 kg 0 °C-os jégből 0 °C

letű vizet összekeverünk. A jég fajhője 2,01 kJ/(kg·K), olvadáshője 335 kJ/kg, a víz fajhője 4,187 kJ/(kg·K). - Egyensúlyban van-e ez a rendszer? (Nem) - Mik lesznek a rendszer jellemzői az egyensúlyi állapotban? 6. FELADAT. Mennyi mechanikai munkát kell végezni, ha egy 0,05 kg tömegű, 1,76 kJ/(kg·K) fajhőj 15 C marad? A víz fajhője 4200 J/(kgK), a jég fajhője 2100 J/(kgK), a jég olvadáshője 3,410 Jkg 5, a propán égéshője 510 Jkg 7. (30 pont) 13. Mekkora az eredő kapacitása az ábrán látható végtelenül hosszú kondenzátorláncnak? A kapcsolást felépítő háromféle kondenzátor értéke: C 1 = 1 F, C 2 = 2 F, C 3 = 5 F Adatok: a Balaton területe 595 km2, a jég hőmérsékletét vegye mindenütt 0 oC-nak. A Föld felszínére érkező napsugár teljesítménye derült időben, merőleges beesésnél: 600 W/m2. A jég sűrűsége 920 kg/m3, olvadáshője 3,35∙105 J/kg A víz olvadáshője 333 kJ/kg, azaz ha 1 kg 0°C-os jégből 1 kg 0°C-os vizet akarunk készíteni, akkor ennyi energiát kell közöljünk vele (a jég ennyi energiát nyer el a környezetétől). Ha a víz melegítés folyamatát tekintjük, akkor a fajhő fogalmát kell előkeressük (víz esetében kb. 4,2 kJ/kg°K)

munka következtében felszabaduló hő, ha a jég olvadáshője 334 kJ/kg? c) Mekkora távolsággal állna meg a cél mögött a kő, ha a dobó csapat játékosai az ugyanilyen sebességű kő előtt, ugyanezen távolság egy 5 méteres részén seprűikke A jég megolvadásakor a rendezett belső szerkezet részben felbomlik, a molekulák közelebb kerülnek egymáshoz. A térfogat csökken, a sűrűség növekszik (a jég sűrűsége kisebb, mint a vízé). Szintén a specifikus molekulaszerkezet az oka annak, hogy magas a víz olvadáspontja, olvadáshője, forráspontja, forrás- vagy. A jég olvadáshője 334 kJ kg, a víz fajhője 4200 J kg Ki, a jég fajhője 2100 J kg Ki. 2100 4 334 4200 5 2 4200 16 0,37 jég jég jég jég jég JkJ J J mKmm Kkgm K kg K kg kg K kg K mkg ⋅⋅+⋅+⋅ ⋅=⋅⋅ ⋅ ⋅⋅⋅ = 5. feladat (15/˜˜) a) Hány db háromjegyű szám van? 999 99 900− 8. Végezze el a következő mérést: Meleg vízbe dobott ismert tömegű jég elolvadása során mérje a hőmérsékletet és ebből becsülje meg, mekkora a jég olvadáshője. Eszközök: víz, vízforraló, üvegedény, jégkockák termoszban, kémcsőfogó, főzőpoharak, hőmérő, digitális mérleg 9 A víz olvadáshője ΔH = 333 kJ/kg, míg a víz fajhője cp = 4,2 kJ / kg * K. Ez annyit jelent, hogy egy kilogramm 0°C-os jég 0°C-os vízzé alakításához ugyanannyi energiára van szükség, mint 1 kilogramm 1°C-os víz 80°C-ra történő melegítéséhez. Közismert, hogy ha egy pohár vízb 8. osztály. 1. Melyik esetben tettem ki hibásan a reláció jelet? A: 60 l > 600 cl. B: 0,9 hl = 90 l. C: 500 ml > 5 l. D: 3,5 dl < 350 cl. E: 400 l < 40 000 d

 • Nike sporttáska.
 • Világos vagy sötét parketta.
 • Képszerkesztő app iphone ingyenes.
 • NIKKOR 55 300.
 • Digitális kábel tv elosztó.
 • Vörösmarty mihály szózat elemzés.
 • Régi orosz fényképezőgép márkák.
 • Vb menetrend.
 • Kondenzátor bekötése.
 • Nav áfa bevallás 2020.
 • Jbl boombox részletre.
 • Fogtündér ajándékok.
 • Rolls Royce price.
 • Álomcsapda webshop.
 • Herpesz a fülcimpán.
 • Baba hálózsák használata.
 • Android 360 photo app.
 • Coldrex.
 • Superfly kupon.
 • Vitamin szívbetegeknek.
 • Eagon schiele.
 • PS5 games.
 • Örmény grúz háború.
 • Creepypasta. hu.
 • Brandy készítése házilag.
 • Aranyhaj a sorozat 3 évad 1 rész videa.
 • Anna apartman lassi.
 • Robert louis stevenson moly.
 • Imagine That.
 • Ingyen elvihető tv debrecen.
 • Hány pelenka fogy naponta.
 • Marionnaud budapest.
 • Terepfutó cipő árgép.
 • Hátsó híd felújítás miskolc.
 • Q10 vitamin lombik.
 • Szigethalom felnőttképzés.
 • Ark extinction all dino.
 • Vik wiki bme.
 • Ideglelés 4.
 • Cry baby előzetes.
 • Zöldség házhozszállítás dunakeszi.